16 feb. 2011

Årsmöte

Britt Olsson var kvällens hemliga gäst. Hon berättade engagerat om hur trädgårdsarbete och naturen kan läka människor som mår dåligt. Tänkvärt både inom äldrevård och depressioner mm.

De som vill beställa lökar från Eurobulb kan titta på hemsidan http://www.eurobulb.nl/. Maila din beställning till kerstin.matsuhashi@hotmail.com. Hon sammanställer och gör en beställning till Eurobulb.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar