25 jan. 2015

Program år 2015

Måndag 19 januari kl. 18:30
Vi startar året med frökväll. Vi beställer även clematis från
Estland och Tyskland. Ta med fröer och sticklingar som
kanske byter ägare om du vill. Kvällens gäst Agneta
Westerdahl pratar om liv i trädgården. Fika
Spanskgården i Mora.


Helgen 24 - 25 januari
Gör din egen inbundna skrivbok. Information ges av
kursledare Eva Wallström, tel 070-349 73 75. Anmälan senast
17 januari. Max 10 deltagare. 300 kr/person. Tag med fika.
Eva meddelar tid och plats.

Onsdag 4 februari kl 18:30
Årsmöte. Därefter visar Kjell Hansson-Talu bilder från Enåns
dalgång, där vi längre fram i år har en vandring. Missa inte
detta. Vi bjuder på smörgåstårta och lottar ut presentkort bland
de närvarande. Spanskgården i Mora.

Torsdag 12 mars kl 18:30 – 21:00
Kurs i ekologisk grönsaksodling 3 träffar 2,5 timmar/gång.
Ledare Eva Gustavsson, Solsyran. Frön, förgroning, ljus mm.
Fortsätter i maj med en dos praktiskt arbete och avslutas i
augusti. 300 kr/3 träffar. Anmälan senast onsdag 25 februari
till Eva Gustavsson tel 0250-407 64. Plats för första träffen
meddelas vid anmälan. Eva ger svar på eventuella frågor.

Helgen 14 - 15 mars kl 10:00 – 16:00
Smideskurs i Våmhus Prova på att smida hos smeden Fredrik
Loveus. Pris 1 500 kr/person, material tilkommer. Anmälan
till Fredrik tel 076-188 40 26 senast tisdag 3 mars. Medtag
fika och lunch. Liljeholmensväg 20 B, Våmhus


26 – 29 mars
Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan
Siljan Buss kör någon av dagarna tel 0250-409 00


Lördag 11 april kl 11:00 och 14:00
Program med mor och dotter Berglund. Jessika Berglund är
författare (bl.a böckerna om Alva) och tecknare. Dessutom
samlar hon på natursaker i form av fynd och intryck.
Samlingen består av pinnar, frön, fjädrar, stenar mm allt laddat
med berättelser. Nu har hon packat det allra finaste och
kommer till barnen i Mora för lite naturinspiration. Vänder sig
till publik mellan ca 4 – 9 år.
Kulturhuset i Mora kl 11:00. Max 25 deltagare. Biljetter 20 kr
förköp på Kulturhuset.

Karin Berglund är journalist, författare och fotograf. Hon har
jobbat 29 år som reporter på Dagens Nyheter och hittills
skrivit 10 trädgårdsböcker, bl.a Med fingrarna i jorden,
Blombok och den senaste Samtal i trädgården. Hon är även
huvudförfattare till den bok många av oss har hemma
”uppslagsboken” Din Trädgård.
Karin kommer inte att prata om hur man gör i trädgården utan
mer vad den gör med oss och om trädgårdar och människor
som betytt mycket för hennes syn på vad en trädgård kan vara.
Kulturhuset i Mora kl 14:00. Entre 40 kr för medlemmar, 90
kr icke medlemmar. Fika

23 - 26 april
Trädgårdsmässan Rum och Trädgård, Kista.
Siljan Buss kör lördag 25 april tel 0250-409 00Fredag 1 maj
Trädgårdens dag hos Mora Trädgård och Stackmora
Handelsträdgård. Föreningen är representerad på båda
ställena. Se respektive annons för tid.


Söndag 3 maj kl 13:00 (3 – 4 tim)
Vandring längs Enåns dalgång Välkommen på en natur- och
kulturvandring i vackra Enåns dalgång. Vi vandrar stigen efter
ån på båda sidor. Naturen är varierande och dramatisk i denna
tätortsnära pärla. Ledare Per Ax. Medtag fika och kläder efter
väder. Samling stora parkeringen Hembygdsgården, Orsa.Lördag 9 maj kl 9:30 – 12:00
Kurs med Eva Gustavsson fortsätter (del 2). Praktiska
övningar, bl.a omskolning av plantor. Solsyran, Hansjö

Torsdag 21 maj kl 17:00 – 20:00
Öppet växthus hos Mait Lindh, som visar oss sina frösådder
och förhoppningsvis finns det plantor färdiga till försäljning.
Nyhållåsvägen 17, Kråkberg, Mora, tel 070-328 74 10.Fredag 22 maj kl 14:00 – 20:00
Öppet växthus hos Birgitta Andersson, som visar oss sina
frösådder och förhoppningsvis finns det plantor färdiga till
försäljning.
Knapptågsvägen 49, Höglunda, Orsa, tel 0250-418 08


Söndag 31 maj kl 15:00 – 18:00
Trädgårdsvandring hos Lisbet Kallberg. Villaträdgård med
lökväxter, perenner, äkta Blå Bergvalmo, rosor, klematis,
växthus.
Hästvägen 5, Mora, tel 0250-177 20.

Trädgårdsvandring hos Bus Anna Hansson. Trädgård under
uppbyggnad, lökväxter och perenner. Öppen skinnsömnads
ateljé.
Morkarlbyvägen 3, Mora, tel 0250-313 08, 070-677-23 77

Lördag 6 juni kl 11:00 – 13:00
Växtmarknad Kaplangården Mora Kom och sälj dina
växter och trädgårds-produkter. Kruka upp växterna i god tid
före växtmarknaden. Skriv gärna både det latinska och
svenska namnet på etiketten. Kaffeservering och lotteri.
OBS! Försäljning får inte starta före kl 11, försäljarna
undantagna.


Lördag 13 juni kl 11:00 – 17:00
Sommarmarknad hos Lia i Västäng, Älvdalen. Försäljning
av plantor, diverse trädgårds-, växt- och fäbodprodukter.
Tipspromenad. Evertsbergsvägen 22, tel 070-634 96 46


Onsdag 24 juni kl 13:00 – 19:00
Trädgårdsvandringar i Vikarbyn

Kl 13 – 16 Trädgård under uppbyggnad. Hos Yvonne
Wennberg Öhrnell, Gärdsvägen 4, tel 073-072 30 10

Kl 14 – 17 Egnahemsträdgård från 20-talet. Hos Ulla
Gudmundsson, Strandvägen 24, tel 076-163 31 25

Kl 16 – 19 Gammal trädgård med äppelträd. Visning av
restaurerat gammalt pensionat med trädgård. Hos Lisbeth
Rydell Jax, Stora vägen 5, tel 0248-200 75


Torsdag 2 juli kl 6:45 (hela dagen)
Bussresa till Alfta, Ljusdal och Växbo. Första stoppet gör vi i
Alfta där vi besöker Porslinsmuseet och också äter medhavd
fika. Resan går vidare till Undersvik där vi besöker en privat
trädgård. Nästa stopp blir i Ljusdal för besök i Pomeranshuset.
Vi får vara med om olivoljeprovning och vi äter lunch. Det
finns möjlighet att shoppa om vi vill. Därefter åker vi till
Växbo lin. Vi blir guidade och får eftermiddagsfika. Även här
finns möjlighet att shoppa fina alster.
Pris för medlem 600 kr/person, för icke medlem 700
kr/person. Avresa från Kajen i Mora 6:45 och från Orsa 7:15.
Anmälan senast söndag 14 juni till Mona tel 0250-310 35,
072-870 76 80; Maria 0250-133 20.
Måndag 20 juli kl 7:30 (hela dagen)
Resa med egna bilar Vi besöker Källslätten en gammal
bergsmansgård från 1500-talet. Idag finns rester av
slåtterängar och den gamla trädgården med äppelträd kvar. Vi
blir guidade av någon från Källslättenföreningen som idag
sköter stället. (www.kallslatten.se), vi åker vidare till Falun
där vi besöker Monika och Bo Larssons trädgård i
gruvarbetarstadsdelen Elsborg. Efter lunch åker vi till
Stålnackes privata trädgård och Torsångs Handelsträdgård,.
Medtag fika till förmiddagen. Samling Kajen i Mora kl 7:30
Anmälan senast måndag 6 juli till Mona tel 072-870 76 80,
0250-310 35; Siv 0250-364 08. Samåk gärna.

Söndag 9 augusti kl 14:00 – 17:00
Trädgårdsvandring hos Karin Djus. Det här är inte en
samlarträdgård, här är fokus på det som kan växa i zon 6. En
grön plats att vila i med flera sittplatser i både sol, skugga och
växthus. Storhöjevägen 4, Våmhus tel 0250-451 51Onsdag 12 augusti kl 15:00 – 20:00
Trädgårdsvandring nr 2 hos Lisbet Kallberg. Villaträdgård
med lökväxter, perenner, äkta Blå Bergvalmo, rosor, klematis,
växthus. Hästvägen 5, Mora tel 0250-177 20.

Trädgårdsvandring hos Eva Olsson. Gammal tillvaratagen
villaträdgård med många stora träd men även formklippta
buskar. Karlsvägen 6, Mora tel 070-851 46 63.

Onsdag 12 augusti kl 18:00 – 20:00
Trädgårdsvandring nr 2 hos Bus Anna Hansson. Trädgård
under uppbyggnad, lökväxter och perenner. Öppen
skinnsömnads ateljé.
Morkarlbyvägen 3, Mora tel 0250-313 08, 070-677 23 77Söndag 16 augusti kl 9:30 – 12:00
Kurs med Eva Gustavsson fortsätter (del 3). Fältvandring,
skörd. Solsyran, Hansjö


Lördag 22 augusti kl 11:00 – 13:00
Växtmarknad Hembygdsgården Orsa Kom och sälj dina
växter och trädgårds-produkter. Kruka upp växterna i god tid
före växtmarknaden. Skriv gärna både det latinska och
svenska namnet på etiketten. Kaffeservering och lotteri.
OBS! Försäljning får inte starta före kl 11, försäljarna
undantagna.


Söndag 6 september kl 14:00
Svampkurs med Ninni Sohlström och Mona Sohlström-Hedh.
Samling vid Selja-Långlets bygdegård. Ta med fika.
Eventuella frågor Mona 0250-310 35.


Onsdag 16 september kl 18:30
Maj Lis Pettersson, hortonom och konsulent vid SLU, som ni
har kunnat höra i radions Odla med P1 under många år, talar
om allt som har med odling och växtskydd att göra. Och
naturligtvis kommer ni att få ställa så mycket frågor ni vill......
En höjdarkväll! Kulturhuset i Mora
Medlemmar 40 kr/person, icke medlemmar 90 kr/person.


Lördag 10 oktober kl 15:00
10-års jubileum Vi umgås, fikar och tittar på bilder.
Anmälan senast 25 september till Siv 072-234 23 23;
Maria 0250-133 20. Färnäs bygdegård

Lördag 21 november kl 10:00 (hela dagen)
Halmslöjd Lär dig göra halmarbeten. Ledare Anneli Wallin.
Spanskgården. Kostnad 200 kr/person inklusive material. Max
10 deltagare. Medtag fika och lunch.
Anmälan senast torsdag 12 november till Mona Sohlström-
Hedh tel 072-870 76 80, 0250-310 35


Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet.
Cicero

Tänk på att visa aktsamhet vid besök i visningsträdgårdarna.
Finns det växter till försäljning brukar värden/värdinnan
informera om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar